De Veste
De nieuwe woningwet

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. In de Woningwet staat wat woningcorporaties wel en niet mogen doen, wie daar toezicht op houden en wat voor invloed huurders hebben.

Wat betekent dit voor huurders en woningzoekenden?
Als de veranderingen door de Woningwet gevolgen hebben voor onze huurders en/of bij ons geregistreerde woningzoekenden, informeren we hen daarover.

Wat betekent de nieuwe Woningwet voor corporaties?
Belangrijkste uitgangspunt is dat we ons concentreren op onze kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Hierover maken we samen met huurders en gemeenten afspraken. De manier van samenwerken verandert dan ook: huurders en gemeenten krijgen een grotere stem.

Waar vindt u meer informatie?
 Het ministerie van BZK heeft een speciale website gelanceerd bij de introductie van de wet. 
De Woonbond heeft ook diverse brochures uitgebracht om huurdersorganisaties voor te lichten over de Woningwet 2015 en het maken van prestatieafspraken.


Bron: www.woonconcept.nl