De Veste
Huurdersonderzoek 'Lang zult u wonen'

'Lang zult u wonen is het motto en de naam van een campagne die in vrijwel alle Overijsselse gemeenten loopt. De bewustwordingscampagne is erop gericht Overijsselaars vroegtijdig aan te zetten tot aanpassen van hun woning: maak nu uw woning al veiliger en comfortabelere, dan heeft u er nu en nog heel veel jaren plezier van.'

Tot nu toe is deze campagne geweest voor bezitters van een eigen woning. Maar ook zouden wij graag de huurders in Overijssel bewust willen maken van langer zelfstandig wonen in zijn/haar woning. Om ons hier goed op voor te bereiden zouden wij u graag een aantal vragen willen stellen over uw wensen en behoeften m.b.t. het langer zelfstandig wonen in een huurwoning. 

Vul hier uw enquĂȘte in: http://bit.ly/2mwWMYL


Wilt u de vragenlijst het liefst telefonisch laten afnemen door een medewerker dan kan u zich aanmelden via mail: info@vpcarree.nl of bellen naar 038- 421 9311 en vermelden dat het gaat om deelname huurdersonderzoek.