De Veste
Huurdersverenigingen en Woonconcept tekenen huurakkoord

Huurdersverenigingen Meppel, De Veste uit Steenwijkerland en Huurdersvereniging Hoogeveen (i.o.) hebben met ons een huurakkoord getekend. We hebben samen afspraken gemaakt over het huurbeleid in 2016 en 2017.“Er is met dit akkoord een goed evenwicht gevonden tussen betaalbare huren, voldoende beschikbare woningen en een goede kwaliteit”, aldus Roelof Smit, manager Klant en Vastgoed van Woonconcept.

 

Beperking huurlasten

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over het betaalbaar houden van huren. Volgens Han van Zandbergen, vertegenwoordiger van de huurdersverenigingen, is dat gelukt. “De huur stijgt minder dan de afgelopen jaren gebruikelijk was. Tegelijkertijd is er voor Woonconcept ruimte om te investeren in goede huisvesting”.

 

Samenwerking

Zowel de huurdersverenigingen als de corporatie vinden het bereiken van het akkoord een belangrijk moment in de onderlinge samenwerking. Smit: “De Woningwet geeft huurders meer inspraak bij woningcorporaties dan in het verleden. Dat vinden wij een positieve ontwikkeling. De huurders zijn een belangrijke gesprekspartner.” Om de belangen van huurders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen werken de huurdersverenigingen nauw met elkaar samen. Van Zandbergen: “Om de taken die de woningwet de huurders geeft goed uit te kunnen voeren is samenwerking essentieel”.Huurakkoord: http://www.hv-deveste.nl/upload/1455716592-huurakkoord-woonconcept-en-3hv.pdf

Verklarende woordenlijst: http://www.hv-deveste.nl/upload/1456838926-verklarende-woordenlijst-huurakkoord.docx