De Veste
Woonconcept zet volgende stap voor een veilig thuis bewoners

Woningcorporatie Woonconcept rondt de asbestinventarisatie van haar woningbezit in Meppel en Hoogeveen af. In Steenwijkerland is de inventarisatie op de helft. Alle bewoners van de geïnventariseerde woningen ontvangen een asbestkaart.


Veilige en gezonde woon- en leefomgeving
Woonconcept wil voor bewoners, medewerkers en derden een veilige en gezonde woon- en leefomgeving. Hiervoor is inzicht in de aanwezigheid van asbest noodzakelijk. Daarom voert de corporatie bij woningen van vóór 1994 een steekproefsgewijze asbestinventarisatie uit.

Asbestkaarten voor in de meterkast
De asbestkaart bevat informatie over asbest en over de plaats van eventueel aanwezig asbest in de woning. Deze informatie is belangrijk voor bewoners en werknemers die onderhoud moeten uitvoeren in de woning.

De asbestkaarten worden eerst verzonden naar bewoners in Meppel en daarna naar bewoners van Hoogeveen en Steenwijkerland. Woonconcept verwacht dat eind dit jaar alle betreffende woningen een asbestkaart hebben ontvangen. Bewoners wordt gevraagd deze zichtbaar in de meterkast op te hangen.

Inventarisatie bij woningen voor 1994
Komen medewerkers tijdens de inventarisatie risicovolle materialen tegen met kans op het vrijkomen van vezels dan haalt een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf dit weg. De asbesthoudende materialen die staan vermeld op de asbestkaart zijn ongevaarlijk zolang deze niet worden bewerkt en onbeschadigd blijven. Deze materialen worden verwijderd tijdens het onderhoud van de woning of bij verhuizing of sloop. Woonconcept is vanaf 2015 bezig met de asbestinventarisatie. De verwachting is dat dit jaar de inventarisatie volledig wordt afgerond.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:

Heeft u vragen over dit bericht dan kunt u contact opnemen met Francisca van Kommer van team Communicatie via telefoonnummer (088) 61 62 334